COMPRA ONLINE DESDE TU CASA
DESCARGA TARIFA – ALIMENTACION
DESCARGA TARIFA – LA BODEGA
PLATOS PREPARADOS, TAPAS I POSTRES

C O M P R A   O N L I N E


 

DAVANT LA DIFICIL SITUACIÓ PROVOCADA PER L’AFECTACIÓ DEL COVID-19, DES DE BASTIDA VOLEM OFERIR ELS NOSTRES SERVEIS DE DISTRIBUCIÓ PER AJUDAR A COMBATRE AQUESTA PANDEMIA INTENTANT REDUIR AL MÀXIM ELS DESPLAÇAMENTS DESDE CASA PER A L’ABASTIMENT D’ALIMENTS.
L’OBJECTIU ÉS FACILITAR L’ENTREGA PUNTUALMENT A DOMICILI DELS PRODUCTES DE CONSUM HABITUAL EVITANT SORTIDES INNECESSARIES I REDUÏNT LA POSSIBILITAT DE CONTAMINACIÓ, ESPECIALMENT EN PERSONES GRANS O DE MÉS RISC.

– El nostre personal utilitza mesures de protecció per al COVID‐19.
– Les entregues es realitzaran a peu de carrer coma mesura de protecció per al nostre personal
– Comanda mínima: 50 euros
– Despeses de transport per servei: 5 euros
– Zona de serveis: Àrea metropolitana de Barcelona *Consultar poblacions fora de Barcelona Dies de serveis: Dilluns a Divendres
– Entrega màxima 48 hores (habitual en 24 hores)
– Mitja de pagament: Targeta de crèdit o transferencia a ES25 2100 3019 1422 0057 2366
– Tramitació de comandes: pedidos@cbastida.com
– Telèfon d’Atenció: 933 09 38 99 ( 8h a 13:30h. )
– Per a consultes de productes: www.cbastida.com

  • DADES NECESSARIES: Nom, DNI i direcció d’entrega

 

DELANTE LA DIFÍCIL SITUACIÓN PROVOCADA POR LA AFECTACIÓN DEL COVID-19, DESDE BASTIDA QUEREMOS OFRECER NUESTROS SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN PARA AYUDAR EN EL COMBATE DE ESTA PANDEMIA, INTENTANDO REDUCIR AL ÁXIMO LOS DESPLAZAMIENTOS DESDE CASA PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS.
EL OBJETIVO ES FACILITAR LA ENTREGA PUNTUALMENTE A DOMICILIO DE LOS PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HABITUAL PARA EVITAR SALIDAS INNECESARIAS Y REDUCIENDO LA POSSIBILIDAD DE CONTAMINACIÓN, ESPECIALMENTE EN PERSONAS MAYORES O DE MÁS RIESGO.

– Nuestro personal utiliza medidas de protección para el COVID-19.
– Las entregas se realizarán a pie de calle como medida de protección para nuestro personal
– Pedido mínimo: 50 euros
– Gastos de transporte por servicio: 5 euros
– Zona de servicio: Área metropolitana de Barcelona *Consultar poblaciones fuera de Barcelona Días de servicio: lunes a viernes
– Entrega máxima 48 horas (habitual 24 horas)
– Forma de pago: tarjeta de crédito o transferencia a ES25 2100 3019 1422 0057 2366
– Tramitación de pedidos: pedidos@cbastida.com
– Teléfono Atención: 933 09 38 99 (8h a 13:30h)
– Consultas de productos: www.cbastida.com

  • DATOS NECESARIOS: Nombre, DNI i dirección de entrega